Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website www.wingdakservice.nl. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Bekijk hier onze privacyverklaring

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op  website www.wingdakservice.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Wing Dakbedekking aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Wing Dakservice of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Wing Dakservice Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Wing Dakservice